Systemy zraszania

Systemy kroplowe

Systemy kroplowe to jeden z najbardziej ekonomicznych rozwiązań nawodnieniowych. Charakteryzują się niskim kosztem instalacji, precyzją aplikacji wody i nawozów, małym zapotrzebowaniem na wodę dzięki ograniczeniu strat związanych z nawadnianiem niepotrzebnych powierzchni, oraz strat związanych z odparowaniem wody do atmosfery.

Skuteczność podawania roślinom wody i nawozów jest nieporównywalnie większa niż w innych rozwiązaniach, dzięki precyzyjnej aplikacji wprost do systemu korzeniowego roślin, a zwłaszcza w dolne ich pokłady, zapobiegając jednocześnie zwiększania wilgotności powietrza, która sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań nawodnień kroplowych, które mają swój uzasadniony cel zarówno techniczny jak i ekonomiczny.

Ich cena , grubość, zaawansowanie techniczne służą temu, by z inwestycji związanych z nawodnienie osiągnąć możliwie najwięcej korzyści materialnych.

Dlatego przy doborze odpowiedniego systemu nawodnieniowego do konkretnych potrzeb warto udać się z tym do specjalisty.

Często okazuje się bowiem, że samodzielny dobór rozwiązań jest nieodpowiedni, w skutek którego nie tylko nigdy nie osiągniemy optymalnych korzyści, a czasem wręcz przyniesie nam odwrotny skutek, czyli szkody związane z chorobami, gniciem korzeni lub wyeliminowaniem tlenu z podłoża.

Fertygacja

Fertygacja to dokarmianie (podawanie nawozów roślinom) przy użyciu systemów nawadniania.

Okres kiedy nawadnianie było czymś zupełnie nowym już jest raczej za nami. Obecnie doskonalimy swoje systemy by optymalnie zwiększyć plonowanie swoich plantacji. Podawanie nawozów tradycyjnymi sposobami nie jest ani oszczędne, ani łatwe a na dodatek dostarczenie składników do korzeni roślin uzależnione jest od wielu czynników, tj. wilgotność podłoża, temperatura itp. Dlatego system nawadniania jest najprostszym sposobem precyzyjnego podania składników odżywczych.

Dzięki właściwym urządzeniom do łączenia nawozów z wodą (pożywka) można perfekcyjnie dopasować sobie skład pożywki do bieżących potrzeb roślin tak pod względem nawozowym jak i właściwego odczynu ( najlepsze przyswajanie składników odbywa się w środowisku lekko kwaśnym).

W Polsce głównym źródłem wody są studnie głębinowe. PH wody głębinowej to na ogół  wartość powyżej 7, czyli woda alkaliczna, zwykle bogata w wapń, która nie jest najlepszym nośnikiem składników odżywczych, a jednocześnie przyczynia się do zapychania systemów nawadniania trudno rozpuszczalnymi związkami wapnia. Powinno się obniżyć jej wartość do wartości pH 5,8-6,5. Do obniżenia tej wartości stosujemy na ogół kwasów rozcieńczonych w wodzie, głównie kwasu azotowego. Dzięki temu uzyskujemy po pierwsze odpowiednie pH pożywki, czyli łatwą dostępność wszystkich składników pokarmowych, po drugie rozbijamy nieprzyswajalne formy wapnia, które zapychają nam systemy nawadniania i po trzecie doskonale pielęgnujemy system nawodnienia oczyszczając ścianki rur oraz emiterów z osadów mineralnych. Na rynku istnieje szereg urządzeń do podawania pożywki.

Oczywiście ich cena jest ściśle związana z precyzją podawania (wstrzykiwania) skoncentrowanych roztworów do przepływającej przez nie wody (inżektory, dozowniki proporcjonalne, pompy wtłaczające, miksery nawozowe itp.)

Wybór takiego urządzenia oparty jest o prosty schemat:

  • podawanie nawozów- im mniej podłoża wokół rośliny tym dokładniejsze urządzenie
  • podawanie kwasów- tylko precyzyjne urządzenia

Oczywiście nawet przy użyciu precyzyjnych urządzeń warto wyposażyć się w choćby kieszonkowy miernik EC i pH w celu sprawdzenia poprawności ich działania, jak również mieszadła nawozowe, które w sposób ciągły podczas podawania nawozów zapobiegną sedymentacji nawozów (wytrącanie i osiadanie na dnie zbiornika) i przede wszystkim kwasów, które w stężonej postaci na dnie mogą uszkodzić system korzeniowy roślin. Bardzo ważne jest też, żeby urządzenia dozujące zabezpieczyć odpowiednią filtracją zarówno przed  jak i za urządzeniem. Pierwszy filtr zabezpiecza nam urządzenie przed zanieczyszczeniem, a tym samym przed jego uszkodzeniem. Drugi doskonale miesza nam pożywkę, a także zabezpiecza instalację przed ewentualnymi błędami nawozowymi (połączenie wapnia z siarczanami lub fosforanami = gips).

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch urządzeń równolegle, które pozwoli nam wstrzykiwać jednocześnie dwa antagonistyczne składniki, które w postaci rozcieńczonej, nie powodują wytrącania się związków. Według naszej wiedzy i doświadczenia najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór dozowników proporcjonalnych (dosmatic, dosatron, tefen), które precyzyjnie wstrzykują nawóz niezależnie od przepływu wody, zgodnie z dawką ustawioną przez użytkownika. Są to dozowniki, które odpowiednio dobrane, zabezpieczone i konserwowane służyć nam będą lata. I to bezobsługowo. Takie rozwiązanie dedykowane jest głównie dla osób posiadających uprawy o podobnym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze. W przypadku posiadania upraw wymagających różnych składów pożywki lepszym wyborem jest mikser nawozowy, który automatycznie zmienia skład pożywki i kwasu, dając Państwu możliwość  dopasowania pożywki  do konkretnej grupy roślin. Dzięki tym urządzeniom zyskujemy stały podgląd i pomiar  pracy naszego systemu.

Nasze rozwiązania w postaci stacji dozująco-filtrującej, oraz własnego miksera nawozowego cieszą się dużym zainteresowaniem klientów dzięki swej kompaktowości, funkcjonalności, prostocie obsługi, trwałości i estetyce. Na zamówienie wykonujemy również mobilne platformy filtrująco-dozujące na przyczepkach posiadanych przez klientów dedykowane plantatorom o dużym rozproszeniu plantacji. Źródłem zasilania tego typu urządzeń jest prąd o napięciu 12 volt z akumulatora. Dysponujemy także kilkoma  do wyboru  urządzeniami po pomiaru EC i pH. A gdy już wybraliśmy urządzenie, to warto udać się po zalecenia do dobrego doradcy nawozowego.

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody to najważniejszy etap powstawania dobrego systemu nawodnieniowego. Każdy system nawet ten „najlepszy” nie wytrzyma próby podania zanieczyszczonej wody. Woda może być zanieczyszczona w różnorodny sposób.

Woda ze zbiorników otwartych (stawy, baseny, rzeki) zawiera bardzo dużo zanieczyszczeń mechanicznych (mułki, glony oraz wszystko to, co wpadło do wody) jak i zanieczyszczeń mikrobiologicznych w postaci drobnych mikroorganizmów, które z wielką chęcią zasiedlają nasze systemy nawodnień. W celu oczyszczenia takiej wody stosujemy filtry piaskowe (zbiorniki osadnikowe wypełnione filtracyjnym złożem bazaltowym (najlepiej), które eliminują nam obydwie grupy zanieczyszczeń Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zestawu trzech zbiorników połączonych równolegle, ze względu na zwiększoną siłę płukania wstecznego filtrów.

Woda głębinowa też często bywa zanieczyszczona. Ma szczęście ten, gdy to są mułki lub piaski. Hydrocyklon odpowiednio dobrany, w zasadzie za niewielkie pieniądze, załatwi nam sprawę. Gorzej z żelazem. Ten bowiem niewidoczny pierwiastek wytraca się z wody dopiero po połączeniu z tlenem, czyli dokładnie w naszym systemie, tworząc kleisty osad zapychający nasze systemy. Zwłaszcza linie kroplujące. Jedyną drogą pozbycia się tej przykrej konsystencji jest napowietrzenie tejże wody przed naszą instalacją tak, żeby żelazo zawarte w wodzie wytrąciło się przed zbiornikami filtrującym. Dla osiągnięcia celu ważny jest profesjonalny dobór systemu napowietrzania oraz skład złoża filtracyjnego, które powinno być dodatkowym katalizatorem reakcji przemiany żelaza w związki nierozpuszczalne w wodzie.

Przypominam! Nie masz analizy wody (żelazo ogólne) a planujesz inwestycję? Jest to pierwszy krok do stworzenia odpowiedniego systemu nawodnieniowego.

Wiele regionów Polski posiada zasoby wolnej od żelaza wody w niewielkich ilościach 5-12 m3/h w płytkich warstwach gleby do 20m w głąb. Warto korzystać z takich możliwości, bo żelazo jest ciężkim do eliminacji pierwiastkiem. Łatwiej jest z wapniem, który też omija nasze filtry i wytraca się dopiero po odparowaniu lub wytrąceniu się wskutek wysokiej temperatury, zasklepiając nam emitery. Tu wystarczy nam podanie do wody kwasu, który rozbija nam wapń na formę nie zatykającą systemu. Efekt jak z Calgonem w pralce.

Posiadamy pełną ofertę narzędzi uzdatniania wody.

Materiały do pobrania

Węzły centralne i pompownie

Węzeł centralny to serce instalacji, odpowiedzialne za poprawną pracę całego systemu.

Obejmuje on źródło wody wraz z odpowiednio dobraną pompą, filtrację, urządzenia dozujące nawozy, oraz urządzenia kontrolujące i zabezpieczające pracę całej instalacji tj. zbiorniki przeponowe, falowniki, sterowniki, łączniki ciśnieniowe

27

Sterowanie i pomiar

Sterowanie i pomiar to zagadnienie, które dodatkowo poprawia i ułatwia nadzorowanie systemów nawadniania. Dotyczy to zarówno pompowni, filtracji , fertgacji jak i narzędzi wykonawczych czyli linii kroplujących bądź zraszaczy.

Do grupy narzędzi sterujących zaliczamy:

  • falowniki, które zmieniając częstotliwość prądu podawanego układom pompowym dopasowują parametry pracy pompy do potrzeb systemu. Oszczędzając przy tym koszty ponoszone na energię elektryczną i zapewniając płynną i delikatną pracę instalacji.
  • manometry, które dają nam pełen obraz pracy instalacji, oraz dają możliwość zdiagnozowania ewentualnej usterki przez telefon
  • zawory elektromagnetyczne, które w parze ze sterownikami nawodnieniowymi dają nam możliwość automatycznej pracy systemu.
  • mierniki EC i pH, które pozwalają na monitorowanie składu podawanej roślinom pożywki.

Wszystkie te elementy systemu znajdziecie Państwo w naszej ofercie.